• Halmstads webbplatser

Kokningsrekommendationer kring Söndrum och Tylösand upphör

En vattenläcka på golfbanan i Tylösand bidrog under tisdagen till att Söndrums vattentorn tömdes och att ledningsnätet blev trycklöst under en tid. Som en ren försiktighetsåtgärd tog Laholmsbuktens VA beslut om att införa kokningsrekommendationer i området.

Vattenläckan lagades under tisdagen och alla berörda hade sitt vatten tillbaka redan samma dag. Enligt LBVAs rutiner har provtagning av dricksvattnet gjorts. Analyssvaren från de två första provsvaren visar inte några föroreningar eller bakterier och kokningsrekommendationerna upphör.

–Under fredagen skedde samråd med tillsynsmyndighet där vi gick igenom händelseförloppet och provresultaten. Då inga föroreningar kunde påvisas kunde Laholmsbuktens VA, i samråd med tillsynsmyndigheten, ta beslut att häva kokningsrekommendationen, säger Daniel Pålsson Wargren avdelningschef för produktion på Laholmsbuktens VA.

Kokningsrekommendationer kring Söndrum och Tylösand upphör. - Laholmsbuktens VA (lbva.se) Länk till annan webbplats.