• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Klart vilka som styr i kommunens nämnder och bolag

Vid ett långt kommunfullmäktige på torsdagen beslutade kommunfullmäktige vilka som ska leda arbetet i kommunens nämnder och bolagsstyrelser fram till 2026.

Efter en debatt på mötet beslutades det att öka antalet ledamöter i presidierna i fem nämnder samt tre bolagsstyrelser (se nedan). Det inrättats alltså 1:e vice och 2:e vice ordförande i dessa nämnder och styrelser.

Det innebär också att det måste beslutas om förändrade arvodesregler och dessa kommer att hanteras av fullmäktige längre fram.

Barn- och ungdomsnämnden


Ordförande: Arber Gashi (S)
1:e vice ordförande: Simon Lindgren (M)
2:e vice ordförande: Ludvig Andersson (SD)

Byggnadsnämnden

Ordförande: Magnus Uvenfeldt (M)
Vice ordförande: Joacim Svensson (SD)

Hemvårdsnämnden

Ordförande: Ewa Sjögren (M)
1:e vice ordförande: Gunn- Britt Löfdahl (S)
2:e vice ordförande: Lars Roland Svensson (C)

Kulturnämnden

Ordförande: Sandra Löfberg Erlandsson (S)
Vice ordförande: Lars Larsson (SD)

Miljönämnden

Ordförande: Bobbo Nilsson (KD)
Vice ordförande: Tor Ingels (SD)

Räddningsnämnden

Ordförande: Henrik Östlund (KD)
Vice ordförande: Morgan Olsen (SD)

Servicenämnden

Ordförande: Carin Jacobsson (S)
Vice ordförande: Ola Nilsson (MP)

Socialnämnden

Ordförande: Tord Johansson (S)
1:e vice ordförande: Houda Axelsson (M)
2:e vice ordförande: Niclas Bexelius (L)

Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförande: Carl Johan Bertilsson (M)
1:e vice ordförande: Kim Pettersson (KD)
2:e vice ordförande: Krister Karlsson (SD)

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Christofer Lundholm (M)
1:e vice ordförande: Micael Nilsson (S)
2:e vice ordförande: Lars Larsson (SD)

Valnämnden

Ordförande: Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Vice ordförande: Robert Grönberg (SD)

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Pehr Magnusson (M)

Halmstad Rådhus AB

Ordförande: Stefan Pålsson (S)
Vice ordförande: Krister Karlsson (SD)

Destination Halmstad AB

Ordförande: Anita A´son Strandahl (M)
Vice ordförande: Anders Blomqvist (L)

HEM AB och HEM Nät AB

Ordförande: Louise Uvenfeldt (M)
1:e vice ordförande: Tony Stané (S)
2:e vice ordförande: Ludvig Andersson (SD)

Halmstad fastighets AB

Ordförande: Bruno Petersson (M)
1:e vice ordförande: Jenny Robertsson (S)
2:e vice ordförande: Joakim Svensson (SD)

Halmstad Flygplats AB

Ordförande: Dennis Lyderik (KD)
Vice ordförande: Magdalena Petersson (C)

Hallands Hamnar Halmstad AB

Ordförande: Tommy Hägg (S)
Vice ordförande: Ola Nilsson (MP)

Laholmsbuktens VA AB

Ordförande: Magnus Jeppesen (S)
2:e vice ordförande: Stefan Weisner (V)

Halmstad stadsnät AB

Ordförande: Åsa Malmberg (S)
Vice ordförande: Jimmie Tschander (C)

Halmstad Business Incubator AB

Ordförande: Fatma Hergül (S)
Vice ordförande: Houda Axelsson (M)