• Halmstads webbplatser

Klart att nämnderna slipper gå in i 2024 med underskott

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagen att de nämnder som gick minus eller med underskott 2023 inte behöver ta med sig detta in i verksamhetsåret 2024. De nämnder som gick med överskott blir av med de pengarna vilket både miljöpartiet och vänstern föreslagit att de skulle få behålla.

Enligt det fastslagna ekonomiska regelverket för kommunen ska nämnderna ta med sig eventuella underskott eller överskott med sig till kommande verksamhetsår. Det blir inte fallet för 2024. Avsteget görs eftersom 2023 var ett tufft ekonomiskt år för många verksamheter.

– Det är bra att nämnderna slipper bära med sig underskottet in i 2023 och det beror bland annat på att skatteintäkterna blev högre än vad prognoserna visade. Nu har nämnderna ett vitt papper att arbeta med för 2024, sa kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Totalt slipper nämnderna ta med sig underskott på 92 miljoner kronor

Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslog också att de nämnder som lyckades få ett överskott 2023 skulle få behålla detta. Det gäller hemvårdsnämnden, kulturnämnden och räddningsnämnden.

Det sa dock fullmäktige nej till.

Extra pengar till idrottshall

Ett ärende som gladde alla fullmäktigeledamöter under torsdagens möte var att anslå 6 miljoner kronor extra till bygget av en idrottshall i Simlångsdalen. Det var teknik- och fastighetsnämnden som begärt detta extra anslag efter som kostnaderna för projektet sprungit i väg.

Kostnaderna av bygget visade sig bli dyrare än de 35 miljoner kronor som ursprungligen budgeterats.

Det var dock inget parti som motsatte sig de extra pengarna utan det var tummen upp från alla partiföreträdare.

Bostadsdebatt

Vid två tillfällen blev det en bostadspolitisk debatt i kommunfullmäktige. Det gällde en ledamots fråga från Leif Liljebrunn (HLP) som undrade om Socialdemokraterna och Stefan Pålsson trodde på idén om 2 200 lägenheter i Frösakull skulle bidra till att minska bostadssegregationen. Liljebrunn menade att hyresnivåerna skulle bli för höga för få en inverkan på bostadssegregationen i Halmstad.

Stefan Pålsson menade å sin sida att det över tid kommer att ha betydelse och att han i grunden menade det var viktigt att bygga med blandad bebyggelse i hela Halmstad. Han menade vidare att det vore bra om Frösakull utvecklas och förändras.

Det blev en andra bostadspolitisk debatt då kommunfullmäktige behandlade en rapport från det kommunala bostadsbolaget HFAB som hade fått i uppdrag att försöka omvandla hyresrätter till bostadsrätter på Andersberg.

Något som inte lyckats. Det fanns kritik mot att enskilt projekt som detta inte bryter bostadssegrationen från Amina Boulaabi (MP). Hon menade att det behövdes en bredd av insatser som borde vara partiöverskridande.

Landshövdingebesök

Utöver de politiska frågorna på dagens kommunfullmäktige gästades församlingen av landshövdingen i Halland Anders Thornberg. Han lyfte bland annat frågor som vikten av arbetet med civilförsvaret kopplat till den oroliga omvärlden med bland annat Rysslands anfallskrig i Ukraina. Han pekade bland på att hamnar i Halland kan bli mycket viktiga om vi hamnar i en konflikt eller krig med Ryssland.

Vid sammanträdet uppvaktade kommunfullmäktige mottagarna av de olika medarbetarpriser i de tre kategorierna, årets miljökliv - Kastanjealléns förskola, årets nytänk - Getinge hemtjänst samt årets hjärta som hade tre mottagare. Det var Stanisa Sajdic, köksmästare på Österledsskolan, Thomas Brinck, teamledare på HEM och Elenor Hallengren, stödpedagog på Västanvägens korttidsboende.

Här kan du se hela mötet med kommunfullmäktige i efterhand Länk till annan webbplats.