• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Inget tillfälligt bygglov för aktivitetscenter på Fläkten 1

En enig byggnadsnämnd beslutade på onsdagen att inte bevilja tillfälligt bygglov för ett aktivitetscenter på fastigheten Fläkten 1. Detta eftersom det strider mot gällande detaljplan.

Ansökan gäller en industrilokal på Svetsaregatan, med fastighetsbeteckningen Fläkten 1, där de sökande vill starta upp ett aktivitetscenter med bland annat padelbanor, bowling, minigolf, en lokal för gymnastik, shop, konferenser och en arkadyta.
- Att avslå detta bygglov är såklart ett tufft beslut för nämnden att ta. Men det finns inte någon väg framåt enligt den omfattande utredning som förvaltningen har gjort på uppdrag av sökande. Det saknas helt enkelt förutsättningar i detaljplanen eller i detaljplanens syfte att bevilja ett lov enligt ansökan på fastigheten, säger Jan Prytz byggnadsnämndens ordförande. En väg som har utretts specifikt är alltså ett så kallat tillfälligt bygglov. Men då behöver avsedd åtgärd vara tillfällig. Den sökta placeringen för aktiviteterna bedöms inte vara tillfällig.

Försöka hitta nya lämpliga lokaler
Halmstads kommun har fört diskussioner med flertalet av de aktiviteter som ingår i bygglovsansökan men ej nått en gemensam lösning. Det är byggnadsnämndens vilja att de sökande hittar permanenta platser för sina verksamheter som är förenliga med stadens planering. De sökande kan nu gå vidare med att överklaga byggnadsnämndens beslut, söka nya lämpliga lokaler för sina verksamheter eller invänta områdets övergripande planering och sedan gällande detaljplan.
- Att leta möjligheter tillsammans och samtidigt behandla alla företag rättvist är grundläggande för oss som kommun, säger Fredrik Luhanka, vice ordförande i byggnadsnämnden.