• Halmstads webbplatser

I januari öppnar boende för äldre med psykogeriatrisk inriktning

Halmstads kommun kan från januari erbjuda platser på särskilt boende för äldre med behov av psykogeriatrisk omvårdnad, på Dalsbo äldreboende.

Dalsbo äldreboende öppnar i januari 2024. Här finns 14 platser för särskilt boende med inriktning psykogeriatrik och två platser för korttidsplacering, för kunder över 65 år. Det är en kommunal verksamhet där personalen är specialiserad på att ge omvårdnad och stöd till målgruppen.

Ny inriktning: Psykogeriatrik

Dalsbo kan inte väljas inom ramen för lagen om valfrihetsystem (LOV), för att få en plats på Dalsbo krävs ett biståndsbeslut som visar på att man har ett psykogeriatriskt behov. Detta är en ny inriktning som läggs till de två befintliga; demens och somatik.