• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

HR-direktör går till nytt uppdrag i Region Skåne

Charlotte Svensson, HR-direktör i Halmstads kommun, går vidare till Region Skåne. Där blir hon HR-chef på Skånes universitetssjukhus, Sus.

Charlotte har gjort ett mycket gott arbete för Halmstads kommun. Jag kommer sakna henne och vårt nära och goda samarbete men önskar henne all lycka i sitt nya uppdrag, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskottet.

Charlotte Svensson började i Halmstads kommun i december 2020. Hon har lett den centrala HR-avdelningen på kommunledningsförvaltningen och har också haft det övergripande funktionsansvaret för hela kommunkoncernens HR-arbete. Hon har bland annat bidragit till HR-arbetet under pandemin, starten av ett kommungemensamt bemanningscenter och införandet av stimulansåtgärd för medarbetare som arbetar efter 65.

Jag har trivts mycket bra i Halmstads kommun och är stolt och tacksam över det arbete som utförs varje dag i vår HR-organisation. Det som lockar mig i den nya tjänsten är möjligheten att vara med och bidra i en så viktig del av välfärden som ett universitetssjukhus är, både när det gäller det dagliga omhändertagandet av patienter och arbetet med forskning och utveckling, säger Charlotte Svensson.

Charlotte slutar sin tjänst i Halmstad i slutet av augusti. Rekrytering av ny HR-direktör inleds inom kort.