• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hotellet på Österskans föreslås avbrytas

Arbetet med detaljplanen med ett nytt hotell med restaurang och saluhall på Österskans bör avbrytas. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagens sammanträde.

Dagens beslut innebär att kommunfullmäktige uppmanas lämna ett formellt uppdrag till kommunstyrelsen om att avbryta arbetet.

56 procent av halmstadsborna röstade nej i folkomröstningen, och dagens beslut i kommunstyrelsen kan ses som ett första steg i att avbryta planarbetet.

Ärendet avses behandlas i kommunfullmäktige den 29 september och slutgiltigt beslut tas därefter av kommunstyrelsen den 11 oktober.