• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Höjt minimibelopp för äldre

Halmstads kommun höjer minimibeloppet för den som har biståndsinsatser, för andra gången under samma kalenderår. Detta har en positiv påverkan på våra 4 400 biståndskunder som kommer få ett nytt avgiftsbeslut under september månad.

Minimibeloppet används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen. Ett minimibelopp är den summa kommunen ska ta hänsyn till eftersom den ska täcka normala levnadskostnader för exempelvis livsmedel, hygienartiklar, läkemedel, hushållsel och hemförsäkring.

Du som har biståndsinsatser inom äldreomsorgen

Det höjda minimibeloppet påverkar dina avgifter positivt. Avgiftsberäkningen är individuell och baseras bland annat på din inkomst. Därför innebär ett höjt minimibelopp att du som har biståndsinsatser får ett större belopp som kommunen ska ta hänsyn till vid bedömning av ditt avgiftsutrymme.

  • Du som är ensamstående får ett höjt minimibelopp med 300 kronor per månad.
  • Du som är gift eller sambo får ett höjt minimibelopp med 150 kronor per person.

De nya beloppen gäller från och med 1 augusti 2022 och omfattar alla personer med insatser enligt socialtjänstlagen, inte bara personer med bostadstillägg.

Du som har bostadstillägg

Regeringen har beslutat att även höja bostadstillägget till pensionärer med motsvarande belopp som minimibeloppet. De höjda bostadstilläggen gäller från augusti 2022 och framåt.

Alla pensionärer som har bostadstillägg får lika stor ersättning. Det innebär att även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget.

Läs mer om avgifter för hemtjänst och äldreomsorg.