• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hemvärnet övar i staden

Försvarsmakten och Hallandsgruppen genomför övning med 45:e hemvärnsbataljonen i Halmstad under vecka 38. Lördagen den 23 september övar man i hamnområdet.

Under övningen rör sig uniformerade soldater och militära fordon i staden. Det kommer att skjutas med lös ammunition i bland annat hamnområdet. Därför är det ett säkerhetsavstånd på 25 meter.

Övningen genomförs eftersom stad och hamn är komplexa miljöer som bataljonen måste
kunna hantera och som är svåra att efterlikna på försvarets övningsområden.