• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hemvårdsförvaltningen föreslår renovering av Slottsparkens äldreboende

Hemvårdsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på planerad evakuering av Slottsparkens äldreboende, för att kunna bygga om det till ett modernare och mer ändamålsenligt boende. Förslaget innebär att de 52 kunder som idag bor på äldreboendet evakueras till något av de andra två äldreboenden som öppnar hösten 2023. Hemvårdsnämnden fattar beslut 26 april.

Bild på Slottsparkens äldreboende.

Slottsparkens äldreboende. Foto: Jesper Molin

Slottsparkens äldreboende ligger i centrala Halmstad. Fastigheten uppfördes som Halmstads polishus under 50-talet. Funktionalismen hade vid den här tiden även nått Halmstad och resultatet blev en ultramodern skapelse i stål, glas och betong med curtain-wall-fasad. Fastigheten stod klar 1962. Knappt 40 år senare renoverades lokalerna för att istället fungera som lägenheter för äldre i form av äldreboende.

– När lägenheterna renoverades uppfyllde de den tidens krav på boendestandard och sedan dess har kraven ändrats. Vi ansvarar för såväl hyresgästernas som medarbetarnas arbetsmiljö, boendemiljö, säkerhet, trygghet och hälsa. För att kunna ta det ansvaret krävs att vi agerar, säger Ulla Johansson, tillförordnad förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen.

Förvaltningen rekommenderar att en planerad evakuering genomförs under vintern 2023 för att göra det möjligt att renovera lägenheterna.

– Vi ser en planerad evakuering som det bästa alternativet eftersom vi då kan säkerställa att den sker på ett lugnt och tryggt sätt. Samtidigt skapar det bättre förutsättningar för att, så långt det är möjligt, kunna tillgodose boendes önskemål. Vid en akut evakuering kan det bli tal om en snabb utflytt och då kan det bli svårt att tillgodose några önskemål, säger Ulla Johansson.

God tillgång på äldreboendeplatser

I Halmstads kommun öppnar två nya äldreboenden under hösten och vintern 2023 med 60 platser vardera. Detta gör att tillgången på äldreboendeplatser under senhösten är god.

– Även om situationen inte är akut just nu så är det ett gynnsamt läge för att påbörja en evakuering av de boende. Om vi väljer att avvakta finns en påtaglig risk att boendet behöver evakueras akut och då kan vi hamna i en situation där vi saknar boendeplatser inom kommunen. Nu har vi goda möjligheter att hantera situationen tryggt och lugnt och väljer därför att lämna förslaget, säger Ulla Johansson.

Förslaget överlämnades till hemvårdsnämnden under onsdagens sammanträde. Hemvårdsnämnden förväntas ta beslut i ärendet den 26 april.