• Halmstads webbplatser

Halmstads kommun kan vinna pris för sin utbyggnadsplan

Halmstads kommuns utbyggnadsplan är nominerad till Sveriges Arkitekters planpris 2023. I juryns motivering lyfts bland annat den inkluderande processen mellan förvaltningar och över politiska gränser om när olika områden ska byggas ut. Man lyfter också att planen på ett konkret och föredömligt sätt styr mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen, något som förhoppningsvis fler kommuner kan inspireras av.

– Vi är stolta och glada över nomineringen! Det här är ett kvitto på att vi ligger i framkant inom den strategiska planeringen i Halmstad, säger Annika Hansson som är projektledare för utbyggnadsplanen.

En grupp människor som sitter runt ett bord. I bakgrunden är en skärm med utbyggnadsplanen på.

Projektgruppen består av exploateringsingenjör Johan Rex, lokalstrateg Lina Svensson, trafikstrateg Christer Johansson, analytiker Mårten Andersson, planstrateg Annika Hansson, GIS-samordnare Annette Böhm. Planeringsutvecklare för skola Erica Johansson saknas på bilden.

Utbyggnadsplanen visar hur kommunen ska växa smart, hållbart och samordnat fram till år 2050. Det är första gången kommunen har tagit fram en övergripande utbyggnadsplan där bostäder, mark för näringslivet, infrastruktur och lokalförsörjning samordnas. Tidigare planerades varje del för sig. Att samordna på detta sätt med en digital och hållbarhetsbedömd utbyggnadsplan är ett nytt sätt att arbeta och andra kommuner har nu börjat intressera sig för Halmstads utbyggnadsplan.

– Styrkan ligger i att vi tänker tillsammans utifrån olika kompetenser på olika förvaltningar. Då kommer man också fram till nya lösningar, säger Annika Hansson.

Vinnaren presenteras på Sveriges Arkitekters arkitekturgala den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Halmstad kommun har tagit fram en utbyggnadsplan som kompletterar den nya översiktsplanen Framtidsplan 2050. Utbyggnadsplanen överbryggar glappet mellan översiktsplanens visioner och de projektspecifika detaljplanerna.

Tack vare planen går konsekvenserna av olika utbyggnadsstrategier att överblicka och utvärdera i relation till översiktsplanens hållbarhetsmål. Kommunen har därmed fått stöd i att bygga i större sammanhängande områden istället för att prioritera små, till synes enkla projekt, spridda över kommunen. Genom att utbyggnadsplanen styr vilka detaljplaner som ska prioriteras blir även samarbetet med byggaktörerna lättare.

Dokumentet har tagits fram i bred samverkan inom kommunen med kommunarkitekter i en ledande roll. Utbyggnadsplanen samordnar de kommunala förvaltningarnas arbete genom att koppla ihop bostadsbyggande med kommunal service och mobilitet. Den inkluderande processen har skapat enighet – mellan förvaltningar och över politiska gränser – om när olika områden ska byggas ut och vilka kommunala investeringar som krävs i form av gator, ledningar, lokaler och bostäder.

Utbyggnadsplanen är ett konkret och föredömligt sätt att styra mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen som förhoppningsvis fler kommuner inspireras av. Den ger en mer överblickbar planering som samtidigt hushåller med Halmstadbornas skattepengar. Det lyckade resultatet visar betydelsen av att ett snävt förvaltningsperspektiv ersätts av kommunalt samarbete.

Om priset

Planpriset delas sedan drygt 30 år ut av Sveriges Arkitekter för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Flygbild över östra Halmstad. Färgglada fält är inritade och visar var det ska byggas i framtiden.

Utbyggnadsplanen är kartbaserad och du kan klicka dig runt och läsa om vad som planeras.

Ta del av utbyggnadsplanen

Utbyggnadsplanen är kartbaserad och visar när olika delar i kommunen ska byggas ut fram till år 2050, indelad i femårsperioder. I planen ingår också en omfattande analysdel som är lätt att ta del av via kartan.

Mer information