• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun i beredskap under stormen Otto

SMHI varnar för stormvindar med början under kvällen fredagen den 17 februari. Kommunens verksamheter har förstärkt sin beredskap och har gjort åtgärder för att, så långt det är möjligt, minska eventuella konsekvenser av stormen.

Enligt SMHI´s prognos kan byarna nå vindstyrkor uppemot 30–35 m/s och en orange varning är utfärdad. Påverkan kan bli omfattande med risk för bland annat elbortfall, flygande föremål samt bristande framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.

Inom Halmstads kommun samverkar förvaltningarna med varandra. Flera av kommunens verksamheter är berörda, främst hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och HEM.

På Halmstads kommun har räddningstjänsten och beredskapsfunktionerna infört förebyggande åtgärder. En stab är inrättad på räddningstjänsten med kommunledningens stab på plats, teknik- och fastighetsförvaltningen har stärkt sin beredskap och hemvårdsförvaltningen planerar att tidigarelägga kvällens hembesök hos brukarna.

– Vi på räddningstjänsten har gått i stab för att kunna möta ett ökat antal händelser. Bemanningen på HILL, Hallands Integrerade Larm- och Ledningscentral är förstärkt. Vi samverkar med teknik- och fastighetsförvaltningen för att få hjälp att såga bort träd över vägen för att kunna ta oss fram om vi behöver göra utryckningar under stormen, berättar Fredrik Borgström, brandingenjör i beredskap på räddningstjänsten.

– Berörda förvaltningar har höjd beredskap och har förberett sig inför stormen. Kommunen samverkar så långt det är möjligt i arbetet för att minska stormens konsekvenser, det kan handla om farbarhet på vägar, elbortfall, översvämning med mera, säger Ann-Louise Rispling, tjänsteman i beredskap.

– Vi vill uppmana alla invånare till stor försiktighet, poängterar Ann-Louise. Stanna inomhus! Ge dig inte ut på vägarna om du inte absolut måste. Det finns stora risker med att vara utomhus när det blåser så starka vindbyar.