• Halmstads webbplatser

Halmstads flygplats föreslås få 25 miljoner i ekonomiskt stöd

Halmstads flygplats ska få 25 miljoner kronor för att finansiera sin drift 2024. Det föreslår kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott efter ett beslut om det årliga ekonomiska stödet till bolaget.

Förslaget är att det kommunala bolaget Halmstads flygplats AB ska få ett driftsbidrag på 25 200 000 kronor för 2024. Det är ett koncernbidrag som delas ut från moderbolaget Halmstads Rådhus AB och ska täcka flygplatsens rörelseförlust för 2023.

– Flygplatsen är otroligt viktig för Halmstads kommun. Den skapar större möjligheter för näringslivet och kommer bli än mer viktig framöver när Sverige nu rustar upp försvaret och har gått med i NATO, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i utskottet.

Frågan om det finansiella stödet till flygplatsen är återkommande varje år. Enligt EU:s statsstödsregler har kommuner rätt att ge ekonomiskt stöd till flygplatser med färre än 200 000 passagerare per år. Under år 2023 hade Halmstads flygplats 83 901 passagerare, vilket är en ökning sedan 2022 då det var 76 572 passagerare.

Ärendet kommer nu att gå vidare till kommunstyrelsen som tar slutgiltigt beslut i frågan.