• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad omcertifierat enligt Purple Flag

Halmstad fortsätter behålla den lila flaggan efter blivit omcertifierade enligt Purple Flag för sitt arbete med att göra stadskärnan tryggare och trevligare även på kvällstid. Detta är tredje året i rad som Halmstad får behålla certifieringen.

Det var under förra veckan som representanter från Svenska Stadskärnor meddelade att Halmstad fått godkänt på sin ansökan om omcertifiering enligt Purple Flag. Med motiveringen att Halmstad fortsatt kämpa trots pandemi med flera viktiga insatser, bra samarbete mellan handlare, krögare, fastighetsägare och politiken och ständigt motiverade till att höja ambitionsnivån förlängdes certifieringen till september 2024.

– Vi är oerhört glada att vi får behålla vår Purple Flag-certifiering. Det är ett fint betyg på att samarbete lönar sig och att de insatser vi gör ger effekt, säger Sapna Billengren Lindström, projektledare på Halmstads kommun.

Sedan starten 2019 har flera insatser gjorts för att både öka trygghet och främja tillväxten i Halmstad city. Sommarbio i Norre katts park, fler sittplatser och planteringar, ny och bättre belysning, renovering av lekplats, tillfälligt utegym, trygghetsvandringar och det populära evenemanget Purple Nights.

Under Purple Nights lyfter man en plats som i dagsläget uppfattas mörk och otrygg för att fylla den med liv och rörelse. Under 2022 fick parkeringsplatsen på Hantverksgatan nytt liv tillsammans med stans företagare och fastighetsägare.

–Det har varit helt fantastiskt att se den ”bortglömda” parkeringen omvandlas till en färgsprakande lila festkväll med storpublik och härlig stämning. säger Per Arbin på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Internationell certifiering

Purple Flag är en internationell certifiering och arbetsmodell som handlar om att öka tryggheten i stadskärnan och få förbättrad kvällsekonomi genom att försöka skapa liv och rörelse fler timmar på dygnet. Målet att staden ska vara en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Halmstads Purple Flag-område är baserat på de strategiskt viktiga stråken som omsluter den norra delen av stadskärnan, vilka innefattar Hamngatan, Storgatan, Köpmansgatan, Stora Torg, Lilla torg, Norre torg, samt de tillhörande parallellgatorna Klammerdammsgatan, Brogatan, Nygatan och Kyrkogatan.

Arbetet med Purple Flag är ett samarbete mellan Halmstads kommun, Halmstad City och Fastighetsägarna.