• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad har fått utmärkelsen ”Quality Mark”

Nu är det klart att Halmstad fått en förnyad Quality Mark-certifiering – en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för en positiv utveckling av stadskärnan. Certifieringen är ett kvitto på ett bra samverkansarbete mellan Halmstads kommun, Halmstad city och Fastighetsägarna.

Certifikatet, som delas ut av organisation Svenska Stadskärnor, visar att stadens aktörer samarbetar långsiktigt och strategiskt. Det finns tydliga gemensamma mål som leder till en stabil samverkan med nyckelaktörer och tillsammans skapas det förutsättningar för en god utveckling av Halmstads centrum.

– Att få bli omcertifierade är en viktig milstolpe i vårt arbete med att utveckla Halmstads centrum. Det ger oss ännu mer energi, självförtroende och motivation att arbeta vidare. Det är också ett kvitto på hur viktigt det är med bra samarbete, säger Caroline Bengtsson, cityledare Halmstad City.

Om Quality Mark

Svenska Stadskärnor – en paraplyorganisation för kommun, företag och organisationer som arbetar med utvecklingen av Sveriges städer och orter – står bakom kvalitetsmärkningen Quality Mark. Detta är en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i city. Det grundläggande kravet är att det ska finnas ett strukturerat samarbete mellan stadskärnans både offentliga och privata aktörer. Att inneha en certifiering visar att man arbetar långsiktigt och strategiskt.

QM baseras på en europeisk certifiering som tagits fram gemensamt i ett samarbete kallat “TOCEMA Europe” (Town Center Management Europe). För att kunna föräras titeln “Årets Stadskärna” måste man först bli certifierad enligt QM.