• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ge Albert en gata och ja till köp av fastigheter för att bygga Campus

Dagen efter budgetbeslutet i Halmstads kommunfullmäktige fortsatte mötet med övriga frågor. Det beslutades om att godkänna att HFAB gör ett företagsköp som innehåller tre fastigheter och tanken är att det ska bli ett Campus med uppemot 600 studentlägenheter.
Dessutom sa fullmäktige ja till att författaren Albert Olsson ska få namnge en gata i Harplinge.

Albert Olsson var folkskollärare på olika håll i södra Sverige innan han 1929 kom till Lyngåkra i Harplinge socken. Han debuterade 1928 under pseudonymen Albert Borgasgård med novellsamlingen Erotik, och gav därefter ut ett par diktsamlingar samt romanen och jorden ger, en halländsk bondeskildring.

Genombrottet kom med Sand (1940), som tillsammans med Gränsland (1942) och Tore Gudmarsson (1945) utgör en romantrilogi med motiv från 1600-talets Halland.

Det var Ingegerd Sahlström (S), tidigare ledamot i kommunfullmäktige, som föreslagit att Albert Olsson skulle hedras på detta sätt. Sedan tidigare har figurer i hans författarskap namngivit gator namngivna och nu är det alltså så småningom även dags för huvudmannen.

Dags för Campus vid Högskolan

Ett enigt kommunfullmäktige godkände HFAB:s förslag om att köpa aktierna i ett bolag som äger tre fastigheter invid Högskolan. Planen är att skapa ett campusområde med plats för uppemot 600 studentbostäder samt cirka 6 000 kvadratmeter med kommersiella lokaler.

De tre fastigheterna är under utveckling inom ramen för en ny detaljplan gällande bostäder och kommersiella lokaler. Investeringen i förvärvet motsvarar cirka 90 miljoner kronor och den totala investeringen för projektet beräknas landa på närmare 891 miljoner kronor.

Hettade till om alkohol

Kommunfullmäktige hade vidare en fråga om alkoholrepresentation att diskutera. Debatten blev tvådelad.

Företrädare för majoriteten menande att Hjärta för Halmstad, partiet bakom motionen, bara ägnade sig åt att skaffa billiga poänger genom att skriva motion och interpellation med krav på nolltollerans kring både intern och extern representation med alkohol samtidigt som ett förslag på ny riktlinje för representation och gåvor är ute på remiss hos nämnder och styrelser.

Företrädare för partiet menade att man inte kände till att riktlinjen var på gång och därför skrev motionen.

Det var också oenighet kring sakfrågan, om det skulle finnas utrymme för extern representation vid vissa tillfällen. Nej tyckte en del medan en andra tyckte att den möjligheten skulle finnas.

Efter en omröstning avslogs motionen med siffrorna 59-12.

Den omnämnda riktlinjen för bland annat representation kommer att beslutas av kommunfullmäktige längre fram.

Kan bli köp av kontorsfastigheter

Kommunfullmäktige beslutade också att ge delegation till kommunstyrelsens presidium att förhandla och eventuellt genomföra ett köp av två fastigheter som idag ägs av Samhällsbyggnadsbolaget. Bolaget vill att detta ska ske snabbt under sommaren då kommunfullmäktige inte sammanträder

Fastigheterna har besiktigats och förhandlingar har inletts och fullmäktige beslutade att ge presidiet en ram på 160 miljoner kronor.

Det handlar om Rudan 5 som ligger på Bredgatan samt två fastigheter vid Ernst Wigforss plats som idag hyrs av kommunen för socialförvaltningens räkning.

Förutom dessa frågor diskuterades besparingarna i skolan och dess konsekvenser efter en interpellation från Halmstads lokala parti, samt en kring rankningen av företagsklimatet i Halmstad från samma parti.