• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslaget: Avsätt 500 kronor per anställd som tack för pandemiinsatser

För att uppmärksamma Halmstads kommuns medarbetares insatser under pandemin föreslås att 500 kronor per anställd avsätts för en gemensam personalaktivitet så som middag eller underhållning. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott ställde sig under sammanträdet den 22 mars positiva till förslaget och skickar det vidare till nästa instans.

Det är för att uppmärksamma och tacka kommunens anställda som kommunledningsförvaltningen lägger fram förslaget till politikerna. 500 kronor per anställd ska enligt förslaget avsättas för en personalaktivitet så som middag, underhållning eller annat. Finansieringen ska ske via kommunens eget kapital, och om man behöver anlita en extern leverantör för någon av aktiviteterna ser man enligt förslaget gärna att företag inom kommunen anlitas, för att gynna det lokala näringslivet.

I förslaget uppmanas även bolagen inom Halmstads kommunkoncern att genomföra liknande aktiviteter.

– Det känns viktigt att uppmärksamma det goda arbete som gjorts under pandemin och jag hoppas att satsningen blir till glädje för kommunens medarbetare, säger Ella Kardemark (KD), personal- och ledningsutskottets ordförande.

Krissi Johansson (S), personal- och ledningsutskottets 2:e vice ordförande, är också positivt inställd till förslaget.

– Det är viktigt att vi visar våra medarbetare uppskattning. Personalen är välfärden, utan deras insatser står kommunen sig slätt, säger hon.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen, men det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.