• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förskolebussar avvecklas – andra transportsätt ska ta barn till natur- och kulturupplevelser

Under onsdagen tog barn- och ungdomsnämnden beslut om att ge barn- och ungdomsförvaltningen uppdraget att avveckla de två förskolebussarna som finns i kommunen. Andra transportsätt ska nu ta barnen som nyttjat bussarna till natur- och kulturupplevelser.

Barn- och ungdomsförvaltningen köpte in förskolebussarna begagnade och de har under de senaste åren varit i behov av många och återkommande reparationer. Bussarna är i så pass dåligt skick att de kommer att behöver bytas ut. Utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv fattade därför barn- och ungdomsnämnden att avveckla förskolebussarna. Barn- och ungdomsförvaltningen har nu fått i uppdrag att hitta andra sätt för att transportera barnen till natur- och kulturupplevelser.

- Förskolebussarna har varit väldigt uppskattade av verksamheten men vi kom nu till ett vägval. Barnen ska fortfarande få tillgång till natur- och kulturupplevelser men vi väljer att hitta andra sätt att transportera oss, till exempel har flera förskolor idag lådcyklar, säger Arber Gashi (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Bakgrund

Barn och ungdomsnämnden beslutade 2017 om att öka förskolebarns möjligheter till natur- och kulturupplevelser med hjälp av två förskolebussar. Bussarna skulle i första hand användas av förskolor i de socialt utsatta områdena.