• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Företagsetableringar i Fyllinge och Getinge

Utskottet beslutade även att teckna reservationsavtal för etableringar i Fyllinge och Getinge.

Stadsnyckeln Fyllingevägen AB får möjlighet att teckna avtal för fastighet Fyllinge 20:582. Avtalet ger bolaget rätt att köpa fastigheten för 3 589 000 kronor under förutsättning att villkoren i avtalet följs. Avsikten är att bygga kontor med tillhörande mindre lagerytor som sedan ska hyras ut till en förbestämd hyresgäst. Det var fastighetsinvestmentbolaget Manacor Group AB som inkom med intresseförfrågan på fastigheten. De har nu valt att genomföra projektet genom sitt helägda dotterbolag Stadsnyckeln Fyllingevägen AB och det blir därför det bolaget som kommunen tecknar reservationsavtalet med.

Det andra reservationsavtalet gäller fastigheterna Getinge-Brogård 2:21 och 2:44. Avtalet tecknas med ITENA Fastigheter AB som får köpa de sammanslagna fastigheterna för 1 513 750 kr under förutsättning att villkoren i avtalet följs. Tidigare har Onsjö Vy AB haft ett avtal på den ena fastigheten med avsikt att bygga kontors- och lagerlokaler för IT- och kommunikationsbolaget ITENA AB. I det förnyade avtalet önskar Onsjö Vy AB att skriva över avtalet till ITENA AB och att utöka med fastigheten bredvid. Avsikten är fortfarande att bygga kontors- och lagerlokaler för ITENA AB:s verksamhet, men även att bygga lokaler för externa hyresgäster.