• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fördelning av nya statsbidrag till Halmstad

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott tog idag beslut om tilläggsanslag i form av ökade driftmedel till flera nämnder under 2024.

I samband med regeringens budgetproposition fick Halmstads kommun 70 miljoner kronor i utökade generella statsbidrag.

Föreslagen fördelning av statsbidragen:

  • Socialnämnden: 30 miljoner kronor
  • Barn- och ungdomsnämnden: 25 miljoner kronor
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 10 miljoner kronor
  • Hemvårdsnämnden: 5 miljoner kronor

– Det här är pengar som kommer att göra stor nytta ute i våra verksamheter. Jag känner mig trygg i vår beslutade fördelning som ser till att de nämnder som är i störst behov nu får ett efterlängtat tillskott, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i utskottet.

Beslut om tilläggsanslagen ska gå vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.