• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Folkökningen 2020 något lägre än senaste åren

Halmstads kommuns befolkning ökade med 987 personer under 2020, vilket motsvarar 1,0 procent. 31 december 2020 hade kommunen 103 754 invånare. Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad samt för tillväxt och hållbar utveckling fick under tisdagen en gemensam information om den senaste befolkningsprognosen.

Folkökningen år 2020 är något lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Det förklaras av en minskad invandring och därmed ett lägre flyttningsöverskott, men också av ett något högre antal döda och därmed ett något lägre födelseöverskott. Det var inflyttningen som låg bakom största delen av folkökningen. Antalet personer som flyttade in var 5494 och ut 4703.

Befolkningen antas öka under hela prognosperioden – fram till 2050. Inflyttning beräknas vara den komponent som främst bidrar till ökningen, men även barnafödandet beräknas öka. Vid utgången av 2026 pekar prognosen på att folkmängden i Halmstads kommun kommer uppgå till 110600 och vid utgången av år 2035 beräknas folkmängden överstiga 120 000. Prognosens sista år, 2050, beräknas folkmängden uppgå till 134 500.

– Det är viktigt att vi har en bra bild av den förmodade befolkningsökningen. Att vi växer är positivt. Det ger underlag till både bättre offentlig och kommersiell service. En sak är dock säker, vi lever i en föränderlig värld. Globala händelser kan kraftigt ändra prognosen här lokalt. Därför är det av vikt att vi har beredskap för att kunna växa mer än prognosen visar, säger Stefan Pålsson (S), samhällbyggnadsutskottets andra vice ordförande.