• Halmstads webbplatser

Flytt av papperskorgar skapar renare strandmiljö

Den här sommarsäsongen kommer det inte finnas några papperskorgar på själva sandstranden i Villshärad och Haverdal. Besökare kommer fortfarande kunna slänga sitt skräp men papperskorgarna kommer stå i anslutning till stranden vid parkeringen istället.

Anledningarna till varför papperskorgarna tas bort är flera. Papperskorgarna på stränderna blir lätt otrevliga efter en varm sommardag och stranden ska vara en plats för sol, bad och njutning. Att placera papperskorgarna vi parkeringsplatserna gör också skräphanteringen säkrare och mer kostnadseffektivt.

– Strandbesökare kommer fortfarande kunna slänga sitt skräp. Enklast är att ta med sig allt skräp samtidigt och slänga det innan hemfärden. Papperskorgarna har också snabbt blivit överfulla och då blir det lätt att fåglarna sprider skräpet överallt. Därför tror vi att detta är en positiv förändring, även om det kan ta en stund att vänja sig, säger Patrik Cederleuf, utvecklingsingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Papperskorgarna är utformade så att fåglar och skadedjur inte kan komma åt skräpet. De meddelar dessutom automatiskt när de är fulla.

I första hand kommer papperskorgarna sättas ut på parkeringsplatserna i anslutning till de officiella badplatserna i Haverdal och Villshärad. Antal och placering kommer att utvärderas efter hand och justeras vid behov.

– Vi tror att de flesta bryr sig om naturen och kommer slänga sitt skräp där det hör hemma, fortsätter Patrik Cederleuf.