• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fler och fler unga i Halmstad vill ha hjälp med skulder

Allt fler ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, så kallad skuldsanering. Särskilt stor är ökningen bland unga – som ofta får avslag på sin ansökan. Halmstads kommun är en av de kommuner där ökningen är dramatisk. Därför inleds nu ett samarbete mellan kommunens budget- och skuldrådgivning och Kronofogden.

I Halmstad var det nio unga personer (18-30 år) som ansökte om och fick avslag på skuldsanering 2019. För 2020 landar siffran på 47.

Många unga som söker skuldsanering uppfyller inte kraven för skuldsanering. De som får avslag kan behöva annat stöd för att få ordning på sin ekonomi för skuldsanering är inte den enda lösningen. I ett första steg kan man få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Man kan också prata med någon i sin närhet, kanske en förälder, för att gå igenom ekonomin och se över vad som kan göras.

- Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De har ibland en bild av att det bara är att beställa en skuldsanering och sedan få skulderna avskrivna och så är det inte, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Sällan stora skulder

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort allt för att förbättra sin situation. Ett annat kriterium är att personen inte kommer att kunna betala tillbaka sina skulder inom ”överskådlig tid”. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år för olika individer.

Unga människor har sällan dragit på sig så stora skulder att de inte klarar av att betala av dem på så lång tid. Det kan handla om 25 000–30 000 kronor vilket är en summa som man förväntas kunna betala tillbaka. De uppfyller med andra ord inte ett av de grundläggande kraven för att få skuldsanering.

- Vi kommer att påbörja ett utvidgat samarbete med Kronofogden och fokusera på två områden,hyresvärdar och Arbetsförmedling, för att nå ut med information om vår verksamhet så att flerungdomar söker sig till oss istället för att göra en ansökan om skuldsanering via en e-tjänst