• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Finalisterna till arkitekturpriset utvalda

Finalisterna till kommunens arkitekturpris är nu beslutade av byggnadsnämnden: Nyhemsskolan, kvarteret Valdemar Atterdags påbyggnad med bostäder och Söndrums församlingsgård. Det är nu upp till allmänheten att rösta på sin favorit.

Förslagen som har valts ut var alla av olika karaktär och storlek. Detta i ett nomineringsförfarande där allmänheten fick lämna in sina förslag. Utifrån dessa valde sedan byggnadsnämnden ut tre finalister. Och för att det skulle vara aktuellt att blir finalist krävs det att projekt är aktuellt och att det ska det ha färdigställts under i år då priset utdelas, eller förra året. Tora Pederby, bygglovshandläggare till profession, förklarar tankarna varför just dessa tre finalister valdes ut. 

- Vid val av finalister letar vi efter projekt som kan visa upp en bredd av kvaliteter vad gäller arkitektur. De tre finalisterna gör det genom att alla samtidigt som de är exempel på respektfulla tillägg i en äldre bebyggelsemiljö har även andra kvaliteter. Faktorer som hållbarhet, materialval och en övergripande gestaltningsidé har också tagits om hand på ett bra sätt.

Läs mer om de tre finalisterna och rösta på din favorit. Länk till annan webbplats.