• Halmstads webbplatser

Färre biljettmaskiner och ökad avgift för idrotts- och fritidsanläggningar

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade idag, måndag 11 december, att ta bort 13 biljettmaskiner för betalning av parkeringsavgift. Nämnden beslutade även att höja avgiften för idrotts- och fritidsanläggningar med 4,1 procent från och med januari 2024.

Bankernas krav på förbättrad säkerhet vid kortbetalning i biljettmaskiner för parkeringsavgift gör att maskinerna måste uppgraderas. I samband med uppgraderingen har det gjorts en översyn av maskinernas placering, användande och antal.

Översynen visar att idag finns det 35 biljettmaskiner och att maskinerna används i allt mindre utsträckning. 94 procent av Halmstads besöksparkerings betalas även idag istället via digital teknik som till exempel SMS, applikationer i mobilen eller e-tjänst.

Med anledning av allt mindre användning av biljettmaskiner kommer endast 14 maskiner att uppgraderas samt maskinerna i kommunens parkeringshus och garage. Totalt 22 maskiner. Resterande 13 maskiner kommer att tas bort.

Höjd avgift

Nämnden beslutade även att höja avgiften för idrotts- och fritidsanläggningar med 4,1 procent från och med januari 2024.

Teknik- och fastighetsförvaltningen reviderar årligen avgiften inför kommande år och under de senaste 10 åren har uppräkningen legat på cirka 2 procent. Men de senaste årens prisutveckling gör att årets revidering behöver höjas till 4, 1 procent. Höjningen baseras på 2024-års konsumentprisindex som är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. Den nya avgiften kommer att gälla alla kunder med undantaget föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet som fortfarande bokas till nolltaxa.

Revideringen innebär också att regler justeras gällande avbokning, subventionerad föreningstaxa och hantering av bokningar till nolltaxa vid evenemang.