• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Extra stöd till föreningar

Som ett led i att minska konsekvenserna av de höga elkostnaderna har ordförande i teknik- och fritidsnämnden beslutat att ge ekonomiskt stöd till föreningar som driver egna anläggningar och som redan idag får bidrag som är delvis baserat på elkostnader. Totalt kommer cirka 100 000 kronor fördelas ut till elva föreningar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under sensommaren och tidig höst fått in flera oroande signaler från föreningar om stora svårigheter att klara kostnaderna för el och uppvärmning.

– Detta är en första insats så att de mest akut drabbade föreningarna kan fortsätta med sina aktiviteter. Vi är väl medvetna om att behovet av ekonomiskt stöd kommer att öka och vi kommer tillsammans med förvaltningen se över hur vi mer kan ge stöttning inom kort, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Bidraget gäller för elkostnader under perioden maj till augusti 2022 och är baserat på föreningarnas faktiska elkostnader, jämfört med samma period föregående år, men även antal sammankomster samt andel barn- och ungdomsverksamhet. Stödet blir därefter 40, 60 eller som mest 80 procent av de ökade kostnaderna.

Samtidigt pågår täta dialoger mellan föreningar och teknik- och fastighetsförvaltningen för att få en helhetsbild över den ekonomiska situationen men också hur den egna föreningen själva kan se över sin energianvändning.

Följande föreningar kommer att få ett extra ekonomiskt bidrag:

 • Getinge IF
 • Getinge Motorklubb
 • HGH FC
 • Halmstad kanotklubb
 • Kvibille BK
 • Kvibille RK
 • MCK Hallandia
 • Sennans IF
 • Styringe stall
 • Trönninge IF
 • Vapnö IF