• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ett steg mot mindre miljöpåverkan från vårt avfall

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagen att det blir den optiska sorteringen som ska hjälpa Halmstads hushåll med förpackningsåtervinning. Det innebär att kommunen tar ett stort steg mot att minska miljöpåverkan från våra avfall.

Från 2027 blir det obligatoriskt för kommunerna att ansvara för det som kallas för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Erfarenheter från andra kommuner visar att när man får möjlighet att sortera fastighetsnära så ökar också utsorteringsgraden. Så vi bör kunna förvänta oss att en stor del av de förpackningar som idag finns i restavfallet i framtiden kommer att sorteras i sina respektive materialslag.

Beslutet i kommunfullmäktige innebär att det kommunala bolaget HEM får rätt till en tilläggsinvestering på maximalt 54 miljoner kronor för att bygga ut den optiska sorteringsanläggningen.

Oenigt i kommunfullmäktige

Några partier i fullmäktige drev linjen att investera i ett nytt system med så kallade fyrfackskärl och ville ge HEM 148 miljoner kronor för att genomföra detta. Den linjen drevs av Centern, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet.

Men med röstsiffrorna 57 mot 14 beslutades att gå vidare med den optiska sopsorteringen.

I och med fullmäktiges beslut startar HEM nu förberedelserna för införandet av insamlingen. Bolaget investerar i ytterligare löpande band och optiska avläsningskameror i sorteringsanläggningen, dit alla påsar från hushållen kommer för att sorteras.

Hushållen i Halmstad kommer inte att beröras av beslutet förrän allt är på plats och HEM börjar rulla ut fler färgade påsar där förpackningarna, precis som matavfallet i gröna påsen idag, ska samlas upp för att sedan hamna i den vanliga soptunnan. Färgat och ofärgat glas kommer dock invånarna fortfarande att få köra till en återvinningsstation även efter det nya systemets införande, eftersom glas kan gå sönder och orsaka skada. Även större kartonger kan behöva separat insamling på gemensamma platser.

Ökad återvinning

Syftet med fastighetsnära insamling är att underlätta för hushållen att öka återvinningen av förpackningar från våra hushåll och på så vis gemensamt spara värdefulla resurser.

Alla kommuner ska i höst anmäla till Naturvårdsverket vilket insamlingssystem man tänker gå vidare med innan samtliga 290 kommuner före 2027 ska kunna erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling.

Start redan 2025

I och med fullmäktiges beslut kan Halmstad, om allting går enligt plan, vara i gång med fastighetsnära insamling redan i början av 2025, antingen som pilot eller i större skala.

De flesta flerfamiljshus har redan idag möjlighet att sortera olika förpackningar direkt vid fastighet. Införandet berör så småningom totalt 27 000 villor och fritidshus i kommunen.

Idag samlas årligen cirka 5 000 ton förpackningar in i Halmstad. Det finns lika mycket till i restavfallet som kan återvinnas. Exempelvis innehåller restavfallet 30 procent förpackningar som motsvarar närmare 6 000 ton.

Förkortat möte

Då det var en del tekniska problem under mötet beslutade kommunfullmäktige att bordlägga ett antal ärenden. Det gällde bland annat riktlinjer för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer till kommunen som organisation. Dessutom bordlades förslaget om att anta en ny riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption.

Dessa ärenden avhandlas vid nästa sammanträde den 26 oktober.