• Halmstads webbplatser

Enkätundersökning till äldre med hemtjänst och på särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en enkätundersökning som Socialstyrelsen skickar till personer 65 år eller äldre och som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. Sista dagen att svara är 26 maj.

Enkäten skickas ut från vecka 11 och den är frivillig att svara på, men den ger dig möjlighet att berätta vad du tycker om din hemtjänst eller särskilt boende. Du som får enkäten får gärna ta hjälp av till exempel en anhörig, vän eller god man för att svara på frågorna. Tänk på att svaren ska spegla din egen uppfattning.

Varför genomförs enkäten?
Undersökningen är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Enkätundersökningen är rikstäckande och syftet är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Vem skickar ut enkäten?
Från och med mitten av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Socialstyrelsen är avsändare. Enkäten innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Hur genomförs enkäten?
Enkäten genomförs främst via postenkäter men du kan också svara via webben (inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten). Webbenkäten finns förutom svenska även på; finska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, arabiska och engelska.

När skickas undersökningen ut?
Enkäten skickades ut under mars och sista dagen att svara på den är 26 maj 2024.

Vart skickas enkäten?
Enkäten skickas till den adress du är folkbokförd.

Var kan jag se resultatet?
Socialstyrelsen publicerar resultaten på sin webbplats i slutet av september eller början av oktober. De kommer att finnas dels i form av Excelfiler, dels i form av Powerpointpresentationer.

Länkar för mer information

Har du inte fått något frågeformulär med posten? Har du frågor om undersökningen?
Kontakta Socialstyrelsen via mejl: aldreundersokning@indikator.org