• Halmstads webbplatser

Enkät ska ge svar om resvanor

Under den här veckan får 5 000 personer ett frågeformulär om sina resvanor på posten. Halmstads kommun vill veta hur invånarna reser under en vanlig dag. Undersökningen ska ge underlag till planeringen av trafikenframöver.

Resvaneundersökningen skickas till slumpvis utvalda invånare i åldrarna 16 till 84 år. De uppmanas berätta om sina resor under ett dygn mellan den 22 och den 28 april.

Frågeformuläret består dels av en allmän del med bakgrundsfrågor, dels av en resedagbok där alla resor som sker under en viss dag ska fyllas i.

Undersökningen skickas med posten, men deltagarna kan också svara digitalt.

Viktig underlag för kommande planering

– Resultatet från undersökningen blir ett fint underlag för oss i vår planering av gång-, cykel-, buss- och biltrafiken, säger Moa Jeppsson, projektledare för undersökningen.

Invånarnas resvanor undersöks återkommande; senast var 2018. Svaren har använts som underlag för bland annat kommunens översiktsplan och Plan för transportsystemet.

Läs sammanfattning av resultatet från 2018

En sammanfattning av 2018 års resvaneundersökningen finns att läsa på www.halmstad.se/resvanor Länk till annan webbplats.. På denna sida kommer resultatet av årets undersökning att presenteras efter sommaren.

Undersökningen genomförs i samarbete med företaget Enkätfabriken.