• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ekonomin i fokus vid den allmänpolitiska debatten

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen genomfördes den allmänpolitiska debatten som ställdes in vid decembersammanträdet på grund av ett sjukdomsfall.

Temat för torsdagens debatt var satt till balans i perspektiv – social, miljömässig och ekonomisk. Trots att det avsattes två och en halv timme till debatten lyckades inte alla få komma till tals.

Den fråga som det blev flest och mest engagerade inlägg kring var budgeten för 2023 och specifikt den budget som beslutats för barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

Flera företrädare för oppositionen menade att budgeten medför effektiviseringar som blir för stora för förskole- och skolverksamheten medan majoriteten ”Ansvar för Halmstad” hävdade att den innebär ett stort tillskott till verksamheten.

Diskussionerna rörde också frågan om att andelen elever utan gymnasiebehörighet ökar. Andra frågor som debatterades var att klara av behovet av personal till bland annat äldreomsorgen samt behoven av utbyggd en äldreomsorg. Satsningar inom det sociala området lyftes också i talarstolen.

Uppvaktning av kulturpristagare

De övriga frågorna som hanterades av kommunfullmäktige, utöver debatten, var bland annat en rad valärenden och ett antal beslut kring avgifter.

Sammanträdet inleddes med att Halmstads kommun kulturpristagare för 2022 uppmärksammades. Stenhuggaren och konstnären Ahmed Ablah fick ta emot blommor och diplom från kutlurnämndens tidigare vice ordförande Eva-Maria Paulsson (S) och kommunfullmäktiges ordförande Susanne Beide (M).

Vill du följa debatten i efterhand finns den här på halmstad.se.