• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Dramalogen ska drivas som fristående förening

Dramalogen kommer inte längre vara en verksamhet i kommunal regi. I stället ska den fristående föreningen Dramalogerna driva sin verksamhet med ekonomiskt stöd från kommunen.

– Vi är glada att vi har hittat den här lösningen i dialog med föreningen Dramalogerna. På det här sättet tar vi ansvar för att vi behöver förändra organisationen för Dramalogen, och samtidigt för att verksamheterna där kan fortsätta, säger Sandra Löberg Erlandsson (s) ordförande kulturnämnden.

En extern utredning visade i höstas att det funnits problem med att kombinera Dramalogens arbetssätt med kommunal förvaltning och att en förändring var nödvändig. Sedan dess har olika förslag till lösningar diskuterats med berörda parter och på tisdagen tog kulturnämnden beslut.

Dramalogens verksamhet ska inte fortsätta bedrivas i kommunal regi. I stället kommer det tecknas ett samarbetsavtal mellan kulturnämnden och föreningen Dramalogerna. Samarbetsavtalet knyts till ett årligt ekonomiskt stöd och ett antal åtagande som exempelvis att vara inkubator för olika former av kulturskapande. Dessutom ska ett avtal tecknas om nyttjanderätt av lokalerna på Larsfridsvägen 9.

– Vi ser det här som en bra lösning framåt där kulturnämnden kommer att ha en nära dialog med Dramalogen utifrån samarbetsavtalet, och Dramalogen får frihet att utveckla sin verksamhet och även söka stöd från andra, säger Sandra Löberg Erlandsson (s) ordförande kulturnämnden.

– Det här blir en unik chans för oss att förvalta och framför allt utveckla den verksamhet som vuxit fram under 10 år på Dramalogen. Vi fortsätter finna vägar för att stötta den lokala kulturen och ser fram emot nya samarbeten och outforskade sammanhang med kulturen som redskap för en bättre dialog i samhället, säger Rebecca Rosenlind Sellergren, ordförande Dramalogerna.

De båda avtalen mellan kommunen och föreningen planeras gälla till och med 2025.

Dramalogen startade 2013 som ett treårigt projekt i Utbildningsmarknadsnämnden för att motverka arbetslöshet bland unga kulturarbetare. 2016 blev Dramalogen permanent verksamhet och fördes över till Kulturnämnden med motiveringen att det hade utvecklats alltmer till en kulturverksamhet. I samband med det beslutades också att organisationsformen skulle utredas framöver.