• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Digitaliseringshubb för att minska utanförskap

En digitaliseringshubb där teknik och kunskap ska tillgängliggöras bättre för personer med funktionsnedsättning. Det vill socialnämnden genomföra för att minska det digitala utanförskapet som uppstår när vissa halkar efter när samhället digitaliseras.

I en allt mer digitaliserad värld växer också det digitala utanförskapet. Nya tekniska innovationer går i ett snabbt tempo och det är lätt att glömma bort att det finns många som har svårare att ta till sig den nya tekniken. Socialnämnden vill minska det digitala utanförskapet genom att skapa en digitaliseringshubb. För att finansiera uppstart av projektet har de ansökt om 150 000 kr från tillgänglighetsmiljonen, vilket kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beviljade under tisdagen.

- Om digitalisering ska kunna underlätta för människor är det viktigt att arbeta för att alla också ska kunna ta del av den. Jag ser fram emot att följa detta projekt, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Digitaliseringshubben riktar sig till personer som har insatser från socialförvaltningen och beräknas finnas under hela år 2022. I hubben kommer det att finnas personal som kan hjälpa till att förklara, guida och instruera. Där kommer att finnas teknik att prova, känna och uppleva. Viss del av utrustningen kommer även vara möjlig att låna för att prova hemma. Planen är att även arrangera kompetenshöjande och inspirerande föreläsningar och workshops. Att vända digitalt utanförskap till digital inkludering kan öka möjligheten till ett mer självständigt liv för många.

- I takt med ökad digitalisering behöver tillgängligheten följa efter. Det är ett måste i en kommun som har som övergripande mål att vara inkluderande. Vi välkomnar åtgärder som denna som syftar till att motverka digitalt utanförskap, i det här fallet hos personer med funktionsnedsättning, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande.Varje år avsätts en miljon kronor i tillgänglighetsmiljonen som nämnder och styrelser sedan har möjlighet att ansöka om. Projekten som beviljas medel ska tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper när det gäller tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.