• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för förskola i Trönninge ut på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 22 mars att planförslaget för fastigheten Trönninge 11:132 på Vitsippevägen 3 går vidare i planprocessen.

Efter att detaljplanen kommit tillbaka från samråd kvarstår förslaget i stora drag. Förskolekooperativet Hästen, som bedrivit förskoleverksamhet i fastigheten sedan 1989, planerar att renovera om för att kunna bedriva och erbjuda verksamhet i mer ändamålsenliga lokaler. Dock strider deras renoveringsplaner mot nu gällande detaljplan. För att kunna renovera fastigheten enligt kooperativets ambitioner krävs en detaljplaneändring som anger att skolverksamhet får bedrivas i fastigheten, vilket nu framgår i planförslaget.