• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Delar av Gamla Tylösandsvägen avstängt

Med start måndagen den 20 september färdigställer Halmstads kommun kvarvarande arbete från breddningen av Gamla Tylösandsvägen. Arbetet kommer att medföra tillfälliga avstängningar.

Ranagård ska bli Halmstads kommuns nya stadsdel med 550 nya bostäder, äldreboende, förskola och skola. För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas för allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Så påverkas trafiken

Arbetet består i montage av nytt vägräcke samt justeringsarbeten i anslutning till den nya cirkulationsplatsen och planeras pågå under vecka 38-39. Under byggtiden kommer Gamla Tylösandsvägen vara helt avstängd för genomfart i en sträcka från Trottabergsvägen (ny väg) till Örlogsvägen. Trafiken kommer att ledas om.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka för stora problem för de som bor och verkar inom området, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark i Ranagård planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.