• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Debatt om HBK, alkohol och studentbostäder på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagseftermiddagen innehöll debatter om flera aktuella politiska frågor. Via så kallade interpellationer debatterades lån till Halmstads Bollklubb som inte börjat återbetalas ännu. Vidare diskuterades kommunens reglemente för representation med alkohol och bristen på studentbostäder.

Det var partiet Hjärta för Halmstad (HFH) som låg bakom frågan om alkoholrepresentation. Partiet menade att Halmstad sticker ut med en för tolerant hållning till representation med alkohol. Partiet vill ha nolltolerans mot representation med alkohol.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) svarade Ann-Charlott Mankell från HFH att ett nytt regelverk är på gång som föreslår att det inte ska bli tillåtet med intern representation med alkohol. Möjligheten kan finnas när kommunen bjuder externa gäster men att det då krävs ett beslut av en förvaltningschef eller bolags-VD.

Ann Charlott Mankell menade att det borde vara nolltolerans och lovade att återkomma med en motion i frågan.

Lån till Halmstads Bollkubb


Sverigedemokraternas Andreas Ahlqvist undrade vad som gjordes för att förmå Halmstads Bollklubb att betala tillbaka ett lån på fem miljoner kronor som klubben fick för tio år sedan. Han saknade ansträngningar från kommunens ledande politiker att förmå klubben att betala tillbaka lånen. Han menade också att den typ av lån inte överensstämmer med principen om likabehandling från kommunens sida.

Svaret från kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson var att HBK ska börja betala tillbaka lånet med en halv miljon kronor i år. Han höll också med Andreas Ahlqvist om att kommunen ska vara mycket restriktiv med den här typen av lån.

Den sista interpellationsdebatten låg Tanja Bengtsson från Vänsterpartiet bakom. Hon undrade vad som görs för att lösa krisen med bristen på studentbostäder, vad som kan göras inför att höstterminen börjar. Även denna fråga besvarades av Stefan Pålsson som beskrev att det finns en rad planer som innebär att det kommer att byggas uppemot 1 000 studentbostäder från 2025 och några år framöver. Han konstaterade dock att situationen är svår inför hösten.

Frågan om internationella studenters möjligheter till bostäder lyftes som extra viktig och det framfördes också kritik mot beslutet att kommunen beslutat att sälja en fastighet i kvarteret Flintlåset, som innehöll studentbostäder.

Etapp två av Södra infarten antagen


Kommunfullmäktige tog ett beslut som innebär ytterligare ett steg i att förbättra transportinfrastrukturen på Öster Halmstad genom att anta en detaljplan för Södra infarten etapp två.

Södra infarten kopplar ihop E6 och väg 15 med hamnen samtidigt som den avlastar Laholmsvägen från trafik och farligt gods. Den ska också motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden. Planen inkluderar en bro över Västkustbanan och anslutningar till Sliparegatan och hamnområdet.

Detaljplanen möjliggör också utbyggnad av godsbangård och järnväg samtidigt som den skapar förutsättningar för framtida omvandlingsområden och nya bostadsområden. Granskning har genomförts och ett antal mindre justeringar har gjorts under resans gång.

Läs mer om Södra infarten på webbplatsen "Halmstad växer".

Tomtpriser i Fyllinge fastslagna


Kommunfullmäktige beslutade även om tomtpriserna för de 35 villatomter i Fyllinge som nu är färdiga att byggas. Priset blir 900 000 kronor per tomt plus 300 kronor per kvadrater. Tomterna är mellan 500 och 800 kvadratmeter stora.

Tomterna kommer att fördelas via den kommunala tomtkön.

Du kan se kommunfullmäktige i efterhand Länk till annan webbplats..