• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Dags för beredskapsveckan – årets tema är ”Öva”

Nu är det dags för beredskapsveckan. Mellan den 25 september och 1 oktober påminner våra nationella och lokala myndigheter om vikten av att ha en god hemberedskap.

I Halmstads kommun är det säkerhets- och trygghetsenheten som genomför aktiviteter kopplat till det årliga kampanjarbetet som MSB, myndigheten samhällsskydd och beredskap, ansvarar för där temat i år är ”Öva”.

– Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Kopplat till tidigare års teman, att skaffa en egenberedskap, så tycker vi det är bra att årets tema är ”Öva”. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det, säger Patrik Svedenskiöld säkerhetsstrateg, Halmstads kommun.

Just övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling och det finns ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.

Om krisen eller kriget kommer

Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

I maj 2018 skickades "Om krisen eller kriget kommer"Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. ut till alla hushåll i Sverige. Vid den tiden var riskmedvetenheten tämligen låg allmänheten. De senaste årens händelser och broschyren har de senaste åren har ökat engagemanget hos många människor för att exempelvis skaffa en hemberedskap.

Fortsatt stort intresse för hemberedskap

Det finns ett växande engagemang i samhället för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för hemberedskap.

Undersökningar från bland annat MSB visar att fler än tidigare uppger att man klarar en vecka utan samhällets stöd vid en kris. 2021 svarade 26 procent att de har den beredskapen. Motsvarande siffra för 2022 är 37 procent.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors ökande engagemang.

– Följ Halmstads kommun på Instagram Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.under veckan. Vi lovar att ge tips och trix och utmana följarna på övningar, säger Malin Remkeus, säkerhetsstrateg vid Halmstads kommun.

Läs mer om beredskapsveckan på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.