• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Cyklister uppmanas leda sin cykel på Storgatan

29 maj stängs Lilla torgs parkering av för uppbyggnad av en tillfällig mötesplats i sommar. Onsdagen den 31 maj öppnas torget för allmänheten. Även Hamngatan kommer att rustas upp och bli en sommargågata.

Under juni, juli och augusti uppmanar Halmstads kommun alla cyklister att leda sin cykel på Storgatan. Gatan upplevs i dag som otrygg att gå på när cyklister kommer i hög fart så uppmaningen är ett test för att för att se om trafiksituationen mellan gående och cyklister blir bättre.

Storgatan är en del av Halmstads cykelstråk i centrum men trafiksituationen på gatan upplevs tidvis som otrygg av både gående och butiksägare. Anledningen är att cyklister ofta kör förbi gående och butiksentréer i hög hastighet. Under tre månader, juni- augusti, och under butikernas öppettider kommer därför cyklister uppmanas att leda sin cykel på gatan istället.

– Vi har fått in synpunkter, från både invånare och butiksägare, att cyklisterna cyklar för fort på gatan. Då vi är en cykelvänlig stad vill vi inte förbjuda cyklister så detta är ett test att istället uppmuntra våra invånare att leda cykeln och få in lite mer hjärta i trafiken. Det är viktigt att gående och cyklister kan samspela. Det blir bättre för alla, säger Linnea Fahlström, trafikmiljöingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Skyltar kommer att sättas upp utmed Storgatan och vid anslutande sidogator med information om uppmaningen. Det kommer även finnas flyers i butikerna som kan delas ut till kunder för information. Testet kommer att utvärderas utifrån upplevelser hos både cyklister, gående och butiksägare. Det kommer även att göras observationer av trafiksituationen under de tre månaderna testet genomförs.