• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Beviljat tilläggsanslag för Prästgården i Harplinge

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 1 mars att bevilja fastighetsnämnden ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor för ökade kostnader för anpassning av Prästgården i Harplinge.

Projektet har blivit dyrare än budgeterat på grund av bland annat ökade materialkostnader och oförutsedda arkeologiska utgrävningar. I Planeringsdirektiv med budget har 11,2 miljoner kronor avsatts för projektet. Med tilläggsanslaget på 2,8 miljoner kronor blir den totala kostnaden 14 miljoner kronor.

Projektet innebär att anpassa den tidigare hästgården så att Harplinges ridskoleverksamhet kan flyttas dit. Bland annat kommer befintlig stallbyggnad att anpassas och även byggas ett nytt ridhus. Därtill ordnas även parkering, hagar och ny uteridbana. Ridanläggningen är planerad att öppna under sommaren 2022.

Beslutet går vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige.