• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Barn- och ungdomsnämnden ger föreläggande med vite till fristående förskola

Barn- och ungdomsnämnden beslutade under onsdagen att ge den fristående förskolan Humlan ett föreläggande med vite och fem förelägganden.

Under en riktad tillsyn av den fristående förskolan Humlan har barn- och ungdomsförvaltningen uppmärksammat flera brister i verksamheten. Därför beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett föreläggande som bedöms vara allvarligt missförhållande.

Om förskolan inte följer föreläggandet kan nämnden ansöka om att få ett vite på 400 000 kronor utdömt. Barn- och ungdomsförvaltningen har sett brister i kvalitet kopplat till låg förskollärartäthet. Förskolan har tidigare fått föreläggande utifrån denna brist men inte följt detta och därför beslutade nämnden om ett föreläggande med vite.

Nämnden beslutade även om ytterligare fem förelägganden, varav tre bedöms som allvarliga missförhållanden.

Barn- och ungdomsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskolor

- Nämnden har ett särskilt ansvar att fatta beslut i ärenden likt dessa eftersom vi är tillsynsmyndighet. Ytterst handlar det om att trygga barns rätt till utbildning. Som nämnd är vi beredda och skyldiga att tydligt markera mot aktörer som agerar på detta sätt. Vi kommer även i fortsättningen att agera och vi kommer noggrant att följa utvecklingen i detta ärende, säger Arber Gashi ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Vi har tidigare gett föreläggande om förskollärartätheten och när huvudmannen inte följt det föreläggandet så är nästa steg att ge ett föreläggande med vite. Vi har också försökt vara tydliga med vad vi som tillsynsmyndighet förväntar oss och vad förskolan kan göra för att komma till rätta med bristerna, säger Fredrik Landelius kvalitetschef och biträdande förvaltningschef.