• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Barn och elever flyttar tillfälligt ut från Haverdals förskola

Skyddsombudet för Kommunal har från och med den 28 september klockan 07.00 lagt ett skyddsombudsstopp på Haverdals förskola detta innebär att barn, elever och personal inte kommer använda lokalerna på förskolan.

Under torsdagen och fredagen kommer barn, elever och personal att vara utomhus och vistas på Haverdals byskola och på förskolor i området. Sedan tidigare har det redan beslutats att från den 2 oktober kommer barnen på Haverdals förskola att tillfälligt vara på Enelyckans förskola. Fritidshemmet flyttar in till skolan och eleverna äter inte i matsalen.

Det finns i nuläget ingen information om att det skulle vara farligt att vistas i lokalerna som förskolan har använt, trots det kommer ytterliggare undersökningar göras i byggnaden av ett externt företag.

Bakgrund

Tidigare i september upptäcktes mikrobiell tillväxt i köket och fukt i ett rum på Haverdals förskola, som inte används sedan upptäkten. Det har gjorts insatser för att åtgärda problemen men man har ännu inte lyckats lösa situationen.