• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Barn får pedagogisk verksamhet trots obetalda avgifter

Under onsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att barn som är ett till två år ska få behålla sin plats i förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren inte har betalat barnomsorgsavgiften.

– Barnens rätt ska komma i första hand, säger Lars El Hayek (-) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Barn ska inte behöva ta konsekvenserna för vårdnadshavarnas obetalda avgifter. Halmstads kommun erbjuder därför pedagogisk verksamhet 15 timmar i veckan för barn som är ett till två år trots att vårdnadshavarna inte har betalat barnomsorgsavgiften. Skulden ligger kvar hos vårdnadshavaren och barnet kan gå tillbaka till ordinarie schema när hela skulden är återbetald.

Lika villkor för alla barn

Barn som är tre till fem år har tidigare haft rätt till avgiftsfri allmän förskola och kan inte stängas av från denna del. Nu får även barn som är ett till två år samma möjlighet och kan vara i förskolan eller pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan mellan den 1 september och den 31 maj, med undantag för jullov.

Jag har tillsammans med Lovisa Aldrin, ordförande för barn- och ungdomsnämnden, (L) uppmärksammat frågan ett antal gånger under mandatperioden och uppskattar att en enig nämnd nu beslutat att ändra riktlinjerna, för att garantera och säkerställa fortsatt tillgång till förskola och pedagogisk utbildning. Vidare känner jag stor tilltro till förvaltningens förberedelser och konsekvensanalys som givit goda förutsättningar att ändra riktlinjerna. Förändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt står för konsekvenserna av uteblivna betalningar, samtidigt som barnen inte behöver ta konsekvenserna. Inga barn stängs av för att vårdnadshavare av olika skäl inte betalar avgiften. Min bedömning är att det inte kommer att medföra en ökad benägenhet att låta bli att betala eftersom betalningskravet/ansvaret kvarstår. Barnens rätt ska komma i första hand och ändringen av riktlinjerna gör skillnad på riktigt, givet förskolans enorma betydelse för barnens utveckling och lärande, säger Lars El Hayek (-) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.