• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Avstängda medarbetare kan återgå i arbete

De sju medarbetare som stängts av med lön från sin arbetsplats i Halmstads kommun kan återgå i arbete utan disciplinär åtgärd. Utredningen kring den protestfilm de spelat in på arbetsplatsen är klar. Arbetsledaren för den aktuella arbetsplatsen kommer dock fortsatt att utredas.

Det blir ingen påföljd för de sju medarbetare som deltog i inspelningen av en film tillsammans med invånare som de hade ansvar för i sina tjänster. Arbetsgivaren ville utreda om de brustit i profession och yrkesetik när de spelat in filmen tillsammans med invånare i beroendeställning.

- Vi anser inte att deras agerande ska leda till någon så kallad disciplinär åtgärd. Däremot ska den berörda verksamheten inleda ett arbete kring arbetskultur och förståelse för den professionella rollen, säger Charlotte Svensson, HR-direktör.

Skyndsam utredning

Utredningen har skett skyndsamt för att invånare som har behov av den aktuella verksamheten inte ska komma i kläm. När det gäller de sju medarbetarna så är utredningen klar och de kan återvända till arbetet. Arbetsgivaren kommer dock att fortsätta utreda arbetsledaren.

- Jag vill poängtera att våra medarbetare gärna får debattera och utrycka sina åsikter i olika forum. Men det får inte skapa oro hos individer eller grupper som är i beroendeställning. Att kunna skilja på detta och förstå sin professionella roll är viktigt, säger Charlotte Svensson.