• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Arkitekttävling ska ge förslag om Stora torgs utformning

Hur ska framtidens Stora torg se ut? Gestaltningen ska avgöras i en arkitekttävling och kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott tog idag ett inriktningsbeslut att avsätta 115 miljoner kronor för utformningen. Projektet som helhet beräknas dock kosta mer eftersom en renovering av torggaraget också ingår i helheten.

– Ett nytt Stora torg är en viktig del i arbetet med att skapa en mer levande stadskärna. Det blir spännande att följa arkitekttävlingen och jag ser fram emot att få ta del av alla förslag på hur vårt nya Stora torg kan komma att se ut, säger Ella Kardemark (KD), utskottets ordförande.