• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Aktivitetsytor klara i Ranagård

Arbetet med Ranagård, Halmstads nya stadsdel, pågår för fullt men redan nu är flera aktivitetsytor klara - en pump track-bana, en roller derby-bana och ett utegym. Aktivitetsytorna finns vid västra delen av Ranagårdsområdet, snett mot Karlstorps camping och här är alla välkomna att testa sin balans och styrka.

En pump track-bana är en bana där man med hjälp av sin rörelseenergi ”pumpar” sig framåt istället för att trampa. Banan är lämplig för cyklar, skateboards och kickbikes. På roller derby-banan som är platt och oval finns möjlighet att utöva sporten roller derby som är en kontaktsport på rullskridskor.

Senare under året kommer både grillplats och hundrastgård att bli klara.

Förutom aktivitetsytorna är även så kallade allmän platsmark och infrastruktur klart. Det innefattar bland annat park- och naturområden, gång- och cykelbanor, belysning, elnät vattenledningar och fiber.

Tänk på säkerheten

Även om flera ytor är klara är området fortfarande en byggarbetsplats och det är mycket byggtrafik på vägarna. För allas säkerhet är det viktigt att man som besökare håller sig till de färdiga aktivitetsytorna och använder de gång- och cykelbanor som är klara. Även om byggtrafiken blir mindre under semesterperioden så besök helst området efter ordinarie arbetstid (kl. 07.00-17.00) på vardagar.

Fakta – Vad är Ranagård

Ranagård är Halmstads nya stadsdel som byggs väster om Albinsro.
Här kommer det att finnas ett variera bostadsutbud med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskola och grundskola. 2024 beräknas de första personerna flytta in i området.