• Halmstads webbplatser

8 mars – internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att uppmärksamma de framsteg som har gjorts för att uppnå jämställdhet. Samtidigt som det fortfarande återstår mycket arbete för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen. Jämställdhet är en nödvändig förutsättning för ett välmående samhälle.

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön. Det betyder att du aldrig ska bli diskriminerad på grund av vilket kön du har eller begränsas av fördomar om hur män eller kvinnor ska vara. Att arbeta för att öka jämställdheten är en självklarhet för Halmstads kommun i strävan mot att bli en mer inkluderande kommun.

Fira kvinnodagen på medborgarservice Andersberg

Den 8 mars, klockan 17.00–20.00 firas kvinnodagen med ett fullt program på medborgarservice. I fokus står kvinnors fysiska hälsa. Det blir musik, dans, sång, utställningar och mycket mer. Det är gratis entré och fika.