• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

40 centrala lägenheter möjliggörs genom ändrad detaljplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställde sig i dag positiva till att anta en ändring av detaljplanen för fastigheten Jonglören 1 på Gamletull.

Den nya detaljplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innebär att byggnadens markplan/gatuplan nu kan göras om från centrumverksamhet till bostäder, vilket möjliggör för 40 mindre hyresrätter.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen, som är sista instans.