Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ingenjörer – byggnad

Bygglovhandläggare

Uppdrag

Du handlägger anmälan och enklare bygglov samt tillstånds- och bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Vidare gör du platsbesök på byggen, ger start- och slutbesked för byggen samt information och råd till bygglovssökande.

Kompetens

Du ska ha en akademisk examen som byggnadsingenjör med kunskap och erfarenhet om plan- och bygglagen samt praktisk erfarenhet från byggnation.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret


GIS-ingenjör

Uppdrag

GIS betyder geografiska informationssystem. Med hjälp av olika kartor skapar du lättanvända system för att systematisera och hantera geografisk information. Många uppdrag kommer från kommunens förvaltningar. Det kan till exempel vara att inventera antalet lyktstolpar i Halmstad — var dessa finns och av vilket slag de är. Det kan också vara en karta som visar alla förskolor i kommunen. Allt har en position. Kartorna du skapar distribuerar du digitalt såväl internt inom kommunen som externt. Du arbetar också med information till webben och analys. Data hämtar du från Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera.

Kompetens

Du ska ha en akademsik examen som GIS-ingenjör. Gärna varierande bakgrund (exempelvis industri, naturgeograf) och specialinriktning mot något område för att kunna ge bästa service till uppdragsgivaren och göra rätt analyser. Beroende på tjänstens inriktning är analytisk förmåga eller helhetsperspektiv viktiga egenskaper.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret


Kartingenjör

Uppdrag

Som kartingenjör bearbetar du mätresultat och tar fram olika kartunderlag, främst nybyggnadskartor. I arbetsuppgifterna ingår även information och rådgivning till bygglovssökande.

Kompetens

Du ska vara utbildad inom kartteknik.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret


Mätningsingenjör

Uppdrag

Du mäter in nybyggen och dokumenterar befintliga byggen. Vidare tar du fram mätunderlag för bland annat nybyggnadskartor och grundkartor, samt bearbetar mätresultat digitalt. Arbetet bedrivs i huvudsak i fält.

Kompetens

Du ska ha en utbildning som mät- och/eller kartingenjör.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret