• Halmstads webbplatser

Sommarkraft – sommarjobb för dig i årskurs 1 på gymnasiet

Du som går i årskurs 1 på gymnasiet kan ansöka om sommarjobb i kommunen. Sommarkraft innebär tre veckors arbete inom någon av kommunens verksamheter.

Sommarjobben fördelas

Just nu matchar vi sökande med platser. Senast den 3 juni kommer alla att få svar om man fått plats eller ej.

Du som sökt sommarjobb och fått besked om plats ska tacka ja eller nej till din plats i e-tjänsten nedan.

Logga in på "Mina sidor" och tacka ja eller nej

Läs mer om hur fördelningen går till längre ner på sidan.

Vad är ett sommarjobb via Sommarkraft?

Sommarkraft ger dig chans att prova på ett yrke inom kommunen. Du får möjlighet att tjäna pengar och knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Det finns sommarjobb inom flera olika områden:

Administration

Arbete inom administration är ett mycket brett område och kan innebära många olika saker.  Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara att hantera dokument eller att arbeta på kommunens bibliotek.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Arbeta på fritidshem

Arbete på fritidshem innebär att du arbetar med barn från 6 år och uppåt. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara att delta i barnens aktiviteter både inomhus och utomhus och hjälpa till vid måltider.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Arbeta på förskola

Arbete på förskolan innebär att du arbetar med yngre barn mellan 1 och 5 år. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara att hjälpa till vid måltider, delta i lekar både inomhus och utomhus och att rengöra barnens leksaker.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Kultursommarjobb

Vill du jobba med kultur i sommar?
Du får under din period bland annat arbeta med marknadsföring, planering och genomförande av festival inom ungkultur och konst.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Ledare för fritidsaktiviteter för barn och unga

Lägerverksamhet inom Kulturförvaltningen Aktiv Sommar, Sommarkul på Andersberg samt andra lovaktiviteter som anordnas av Halmstads kommun.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Omvårdnad – social omsorg

Arbete på äldreboende, inom hemtjänst eller på boende med särskild service (gruppboende). Kan även innebära arbete på demensboende. Exempel på arbetsuppgifter är socialt umgänge, hjälpa till vid måltider, städning, mm.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Park och renhållning – fastighet

Arbete inom naturpark innebär till exempel arbete med växtvård och underhåll av stadens parker och utomhusområden. Det är ett rörligt utomhusarbete. Det är viktigt att kunna svenska för att förstå och följa säkerhetsföreskrifter.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Serviceområde – köksarbete

Arbete i kök innebär att du hjälper till med matlagning, ser till att köket hålls rent, diskning och förbereder matsalen där gästerna ska äta.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Serviceområde – lokalvård

Arbete med lokalvård innebär huvudsakligen att jobba med att hålla kommunens arbetsplatser rena och fina. Det innebär att du städar kontor och andra platser där folk samlas.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Vem kan söka ett sommarjobb?

 • Du som går gymnasiets årskurs 1.
 • Du ska vara folkbokförd i Halmstads kommun.
 • Du ska kunna göra dig förstådd på svenska.

Arbetstider och arbetsperioder

Som sommarjobbare arbetar du under en period om tre veckor, måndag–fredag och sex timmar om dagen.

Dina arbetstider beror på var du ska jobba.
Tiderna ser du på ditt anställningsbevis i FerieBas.

Perioderna då du kan få arbeta är:

 • 17 juni–5 juli
 • 8–26 juli
 • 29 juli–16 augusti

Den som arbetar under första perioden är ledig midsommarafton, det kan inte jobbas in och därför blir det färre timmar under den perioden.

Du måste kunna jobba alla de dagar och veckor du erbjuds. Du kan inte byta period eller arbetsplats. Du kan inte heller byta med en kompis.

Ledighet beviljas generellt inte om inte särskilda skäl föreligger.

Hur fördelas sommarjobben?

Efter ansökningstiden lottas platserna ut och matchas utifrån dina önskemål om arbetsområde, period och geografiskt område.

Har du tidigare haft ett sommarjobb via Sommarkraft kommer din ansökan inte att prioriteras.

Särskilt stöd – prioriterade platser

10 procent av platserna är reserverade för dig som har behov av extra stöd. Du kan exempelvis ha någon funktionsvariation eller språklig utmaning. Vi försöker matcha dig med arbetsplatser som passar just dina behov så att du får det stöd du behöver.

För att hitta rätt ungdomar för dessa prioriterade platser, samarbetar vi nära skolkuratorer och andra kontakter inom kommunen.

Ange i din ansökan om du har särskilda behov och hur vi kan stötta dig så försöker vi möta dina behov.

Besked om du fått sommarjobb

Du som blivit lottad till en plats i första urvalet får ett mejl senast den 6 maj.

Svara på erbjudandet inom en vecka

När du har fått ett mejl där du blivit erbjuden ett arbete behöver du tacka ja. Det gör du genom att logga in på Mina sidor och bekräfta att du är intresserad och skriva på ett anställningsavtal. Du signerar ditt anställningsavtal digitalt.

Du har sju dagar på dig att svara om du vill ha jobbet. Tiden räknas från det att vi har skickat mejlet. Om du inte svarar på ditt erbjudande i tid förlorar du din chans till sommarjobbet och erbjudandet går till annan sökande.

Logga in på "Mina sidor" och tacka ja eller nej

Din vårdnadshavare får också ett mejl med information om att du erbjudits ett jobb. Om de inte godkänner att du sommarjobbar behöver de svara på mejlet och berätta det för oss.

När du tackar ja till ett erbjudet sommarjobb måste du också ansöka om du vill ha skattejämkning eller inte. Du hittar mer information om vad det är lite längre ner på sidan.

Reservplatser

Om du inte fått jobb den 6 maj blir du automatiskt reserv. Du kan bli erbjuden en reservplats med kort varsel om någon tackat nej sent.

Alla får besked senast 3 juni

Alla som har sökt sommarjobb får besked via e-post senast 3 juni om man får ett sommarjobb eller inte. Titta även i din skräppost!  Du får besked på den mejladress du uppgett i ansökan.

Varför har inte jag fått ett erbjudande om sommarjobb när min kompis fått det?

Meddelandena skickas ut i flera omgångar. Eftersom det är många som söker kan det ta olika lång tid innan just du får ditt erbjudande.

Har du under ansökningstiden bytt mobilnummer eller e-postadress måste du gå in på Mina sidor och uppdatera med det nya så vi kan nå dig.

Jag har fått jobb någon annanstans, vad gör jag?

Om du har blivit erbjuden ett sommarjobb via Sommarkraft men får ett annat sommarjobb, meddelar du det så fort som möjligt på sommarkraft@halmstad.se. Då får någon annan chans till jobbet hos oss istället och ditt erbjudande plockas bort.

Lämna ett utdrag ur belastningsregistret

Du som får en plats inom Sommarkraft behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Tänk på att det kan ta tid att få utdraget, så beställ det så fort som möjligt när du har fått ett erbjudande om sommarjobb via Sommarkraft. Lämna det sedan till oss snarast.

Vi kontrollerar om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta inom vissa verksamheter. Om så är fallet försöker vi om möjligt hitta en annan arbetsplats för dig. Det kan också bli så att du inte kan jobba hos oss och din ansökan blir ogiltig.

Utdrag ur registret kan du beställa på polisens webbplats. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belasningsregistret

Lämna in utdraget till Haldahuset snarast

Det är viktigt att du lämnar in rätt utdrag ur belastningsregistret och att kuvertet är oöppnat. Om du inte har lämnat in utdraget i tid får du tyvärr inte jobba.

Du lämnar utdraget ur belastningsregistret till Haldahuset, Knäredsgatan 23, antingen i brevlådan utanför eller i receptionen.

Skicka in utdraget med post

Du kan också skicka in utdraget.

Adress:

Halmstads kommun
Sommarkraft
Box 248
301 06 Halmstad

Visa upp belastningsregistret

Om du inte vill lämna ditt belastningsregister kan du istället visa upp det hos oss, klockan 8.00–17.00 på någon av dessa dagar:

 • 14 maj
 • 16 maj
 • 21 maj
 • 23 maj
 • 28 maj
 • 30 maj
 • 4 juni
 • 11 juni
 • 13 juni

Lön och villkor

Löner för sommarkraft
ÅlderErsättning
Under 18 år85,50 kronor per timme + semesterersättning 16 kr per timme
Över 18 år101 kronor per timme + semesterersättning 16 kr per timme
Över 19 år130,72 kr per timme + semesterersättning 16 kr per timme

Du är anställd i Halmstads kommun oavsett vilken arbetsplats du jobbar på. Kommunen har kollektivavtal som reglerar dina anställningsvillkor.

Lönen kommer den 27:e

 • Du får din lön den 27:e, månaden efter din arbetsperiod.
 • Du kan inte få utbetalt lönen i förskott.

Utbetalning av lön sker via Nordea

Alla kommunens löner betalas ut via Nordea. Har du redan ett bankkonto hos Nordea behöver du inte göra något. Har du ett bankkonto i en annan bank än Nordea anmäler du det digitalt till Nordea Länk till annan webbplats..

Du behöver identifiera dig med mobilt bank-id och uppge Halmstads kommuns arbetsgivarnummer som är 640376. Det talar om att du är anställd hos oss.

Nordea ser nu till att överföringen av din lön sker till den bank du angett och till det konto du angett.

Om du inte registrerar ditt lönekonto hos Nordea i tid kommer du få din lön på en avi istället för insatt på ditt konto. Avin skickas till din folkbokföringsadress.

Tidrapport

Det är tidrapporten som är grunden för din löneutbetalning.

Det är arbetsplatsen som skriver på att den är rätt och skickar in den, men det är du själv och handledaren som tillsammans fyller i den.

Kom ihåg att tidrapporten ska signeras. Arbetsplatsen skickar in den till sommarkraft@halmstad.se under din sista arbetsdag.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk meddelar du jobbet samma dag enligt de rutiner som finns på din arbetsplats. Under din första arbetsdag får du veta hur du gör på just din arbetsplats.

Får jag lön när jag är sjuk?

Under dag 2–14 får du sjuklön från Halmstads kommun beräknat på de arbetsdagar som infaller under perioden. Ersättningen heter sjuklön och betalas ut istället för lön. Sjuklönen är 80 procent av din lön.

Den första dagen du är sjuk dras karens och den dagen får du ingen sjuklön. Det är arbetsgivaren som bedömer om du har rätt till sjuklön under dag 2–14.

Skattejämkning – kan jag göra avdrag på skatten?

Jämkning – eller skattejämkning – är när du ber din arbetsgivare dra mindre skatt på din lön varje månad.

För att göra avdrag på skatten får du inte tjäna mer än 24 238 kronor under 2024. När du sommarjobbar tre veckor i Halmstads kommun tjänar du under detta belopp och har därför möjlighet att göra avdrag på skatten. Tänk på att du kan tjäna mer under året om du har/får ett annat jobb under våren eller hösten.

Ansök om skattejämkning i samband med att du tackar ja till jobb

När du ansöker om ett jobb inom Sommarkraft är det inte möjligt att välja skattejämkning direkt i ansökningsprocessen. Istället kommer möjligheten att ansöka om skattejämkning först när du har fått ett erbjudande om arbete och tackar ja till erbjudandet. Vid det tillfället kan du ta ställning till skattejämkning för din anställning.

Önskar du ändra senare är du välkommen att kontakta sommarkraft@halmstad.se så hjälper vi dig.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss!

Mejl

sommarkraft@halmstad.se

Telefon

035-13 70 00
Be att få prata med någon av oss på Sommarkraft.