• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Melbystrand, Laholm

Vattenläcka Melbystrand, Poppelvägen och Lövängsvägen. Ca tio fastigheter blir drabbade. En dricksvattentank placeras ut på Poppelvägen Lövängsvägen där de drabbade kan hämta dricksvatten. Arbetet med och laga läckan pågår.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se