• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Haverdal, Steninge, Halmstad

Vi har haft en vattenläcka väster om Särdal som påverkar kunder i Steninge och i Haverdal. Läckan är åtgärdad och kunderna borde ha vatten tillbaka så fort trycket i systemet byggts upp igen.
Till en början kan vattnet vara missfärgat. Detta är ofarligt och åtgärdas genom kallvattenspolning i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se